Condicions legals

La subscripció i l'enviament del següent formulari implica l'autorització de l'usuari a favor d'ESPAI KØKKEN per al tractament de les seves dades personals, els quals queden incorporades a un fitxer titularitat d'ESPAI KØKKEN i la finalitat és la de donar resposta a les seves consultes i / o peticions, així com per a finalitats estadístiques.

Vostè prodrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint l'oportuna sol·licitud a ESPAI KØKKEN, Passeig de les Cabres, 7, 08700 Igualada, Barcelona o enviant un correu electrònic a kokken@espaikokken.com